Fumən

Сe Vikipediá
Fumən

FumənIroni ən kobəsonə šəhəronədə gyləje. Fumən tolyšə bandonədə bəštə vyrə gətəše. Cy Fuməni əholi 100 həzoj. Cy Fuməni əholi həmmə 100% tolyšin. Fumən cy tolyšon vilajəti dylədəj. Fumən ce tolyš vilajəti ən nyso šəhəronədə gyləje.