Georgij Žukov

Сe Vikipediá
Georgi Jukov

Georgi Jukov (Qeórqiй Konstantínoviç Júkov 19 noyabr 1896-18 iyun 1974). Çe Sovet İbemoni 2-inə mudafiə nazir bıə.

Det bə Dıminə dınyo canqi[sərost bykə | kodi sərost karde]

Çe Ursiyəti Kaluqa məholədə diyovıjə xeyzonədə bə dınyo omə. 7 avqust 1915-inə sorədə əy bə ləşkəri sədo kardedən. 1918-inə sori avqustiku Sıyə Ləşkər dəşə. 5 iyun 1939-inə sorədə 1-inə ləşkəri qrupi komandir bedə. 1939-1940-inə soronədə de Yaponya canqədə iştirak kardedə. 1941-inə sorədə de Stalini əmri çe ləşkəri mərənqo qərarqo rəhbər bedə.

Dıminə dınyo canqadə[sərost bykə | kodi sərost karde]

Dıminə dınyo canqədə çe Sıyə Ləşkəri komandironədə qıləy bedə. 1944-inə sori noyabrə manqadə çe Belarusi cəbhə rəhbər bedə. 8 máy 1945-inə sorədə dıştə ləşkəri bə Berlin dəşedə ım canqədə Sovet İbemoni Adolf Hitleri ləşkəri barde səlo kardedə.

Dıminə dınyo canqi bəpeştə[sərost bykə | kodi sərost karde]

24 iyun 1945-inə sorədə ğələbə paradi ğəbul kardedə. 1953-inə sorədə çe Sovet İbemoni mudafiə naziri maven bedə. 1955-inə sori fevralə manqi 9-ədə çe Sovet İbemoni mudafiə nazir bedə. Əv det bə 26 oktyabr 1957-inə sori ım vəzifədə mandedə. 18 iyun 1974-inə sorədə mardedə. 4 kərə kəxıvand bıə. 4 qılə kinəş hesbe.