Internet

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Internet — 1957-inə sorədə Səvet İbemoni bə kosmos roket vığandə bəpeştə,Amerika İbə Davləton texnikadə ıştən konış tikəyən ve kardışe. 29 oktyabr 1969-inə sorədə çe Amerika İbə Davləton Los-Anceles şəhəri universiteton miyonədə bəynədı informasiya vığandşone. Bə vaxti internet bə telefoni dəvasə be. 1971-inə sorədə elektron poçta ofayə be. 1973-inə sorədə peş Amerika İbə Davləton Yolə Britaniya de Norveçi bə ım şəbəkə umjən be. 1995-inə soriku de interneti provayderon məşğul bin.