Tispir:Hind-Avropə Zyvonon

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Hind-Avropə Zyvonon — ce dynjo ən jolə Zyvonə Xyjzone. By Zyvonə Xyjzonədə 439 zyvon ijən dialekt heste. Dynjoədə 1,7 milyard odəm ce Hind-Avropə zyvonon gyləjdə gəp žəjdə.

Žinə kategorijon

Čəmi 8 kategoriyonku 8 žinə kategoriyə nišo doə byə.

B

G

H

K

R

S

İ