Bə mətni dəvarde

Vargədizi rəjon

Сe Vikipediá
Vargədiz

Vargədizi rəjon — ce Azərbojčoni tərkibədə byə rajononədə gyləje. Rəsmi nomyš Jardymlyj. Ce Vargədizi ərozi 667,2 km², əhališ 60 həzoje. Vargədiz ce Tolyšə Xanəti tərkibədə byə. Vargədiz ce Tolyšon vilajət dylədəj. Vargədiz bəštə Tolyšə bandonədə vyrə gətəše. Ce Vargədyzi həšinyštejdə de Ironi marzyš heste. Vargədyzi de Liki, Masali, Həmošəru marzyš heste.