Bə mətni dəvarde

Nepal

Сe Vikipediá
Ce Nepali parcəm

Nepal — Asijə kišvəronədə gyləje. Ym kišvəri 1768-inə sorədə bino kardəšone. Bandi kišvəre. Rəsmi zyvonyš ce Nepali zyvone. Əroziš 140 800 km²-e. Əholiš 30 miljonisə veje. Pulyš ce Nepali rupije. Pojtaxtyš Katmanduje.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrusijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistonAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTyrkijəJəmən