Nepal

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Nepali parcəm

Nepal — Asijə kišvəronədə gyləje. Ym kišvəri 1768-inə sorədə bino kardəšone. Bandi kišvəre. Rəsmi zyvonyš ce Nepali zyvone. Əroziš 140 800 km²-e. Əholiš 30 miljonisə veje. Pulyš ce Nepali rupije. Pojtaxtyš Katmanduje.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystanMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən