Erix Xonnekker

Сe Vikipediá
Erix Xonnekker

Erix Xonnekker (Erich Honecker 25 avqust 1912-29 máy 1994). Çe Həşipemə Almaniya 2-inə rəhbər bıə. Çe Almaniya kommuniston rəhbər bıə. Almaniyadə bə dınyo omə. 1926-inə sorədə bə Kommunist partiya dəşə. 1930-inə sorədə Moskvadə Lenini məktəbədə handəşe. 1931-inə sorədə əv bə Almaniya oqardədə. 1937-inə sorədə əy Almaniyadə qətəşone. 1945-inə sori aprelədə əy səveti əsqəron ozod kardəşone. 1956-inə sorədə əv Moskvadə Kommunist partiya məktəbış oroxniyəşe. 1971-inə sorədə əv çe Həşipemə Almaniya rəhbər bedə. 1989-inə sorədə əy çe hakimiyyətiku eğandəşone. 29 máy 1994-inə sorədə əv Çiliyədə mardə.