Helmut Kol

Сe Vikipediá
Helmut Kohl

Helmut Jozef Mixael Kol (Helmut Josef Michael Kohl; 3 aprel 1930, Lyudvigshafen am Rajn, Almanijə — 17 ijul 2017, Lyudvigshafen am Rajn, Almanijə) — 3 aprel 1930-inə sorədə Almanijədə bə dınyo omə. Əçəy hakimiyyəti vaxtədə Həšipemə Almanijə de Həšinyštə Almanijə i bıə. Əçəy əğıləti bə Dyminə Dynjo čang eqınyə. 1946-inə soriku bə siyasət omə. 1982-1998-inə sorondə Almanijə federal kansler bıə. 2004-inə sorədə dı siyasəti məşğul be oroxnyəşe. 2 qılə zoəş heste. 17 iyul 2017-inə sorədə mardə.