Darvar Məhəllə

Сe Vikipediá

Darvar MəhəlləCubari dehestanədə dije, kom Ironi, Gilan ostani, Taleš šəhristani Havigi baxšədəj.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]