Lapaga Sadeg

Сe Vikipediá

Lapaga SadegLisari dehestanədə dije, kom Ironi, Gilan ostani, Taleš šəhristani Kargan Rudi baxšədəj.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]