Bə mətni dəvarde

Taleš (šəhristan)

Сe Vikipediá
Taleš šəhristan Gilani xəritədə
Taleš

Taleš šəhristan (farsi: شهرستان تالش), hežo Tavaleš (farsi: طوالش) — cy Ironi tərkibədə byə gyləj šəhristane. Ce Taleši 180 həzo əholiš heste. Ce Taleši əholi 100% tolyše. Ce Taleši həšipemədə Kaspi dyjoj. Ce Taleši həšinyštejədə Tolyšə bandonin.

Taleš ce Tolyšə xanəti tərkibədə byəni. Taleš ce tolyšon vilajəti dylədəj. Ce Taleši iǧlim subtropike.