Bə mətni dəvarde

Həštpər

Сe Vikipediá
Həštpər, Iron

HəštpərIroni Taleš šahristoni mərəngoə šəhəre.

Syxani məno tolyši zyvonədə həšt-puaje. Ce Həštpəri həšipemə nezi Kaspi dyjoj. Həštpər tolyšə bandonədə bəštə vyrə gətəše. Ce Həštpəri əholi 100% tolyše. Ysət ce Ironi tərkibədəj. Həštpər ce tolyšon vilojəti dylədəje. Ce Həštpəri əholi 50 həzoje.

Həštpəri odəmon həmmə mysylmonin və nez ba 70 % šijə və 30 % šafeijə synnin.