Bə mətni dəvarde

Masalu rəjon

Сe Vikipediá
Masalu rəjon

Masalu rəjon — cy Azərbojčoni tərkibədə byə gyləj rajone.

Masalu ərazi 721 km², əhališ 200 həzoj. Ce Masalu nyfus 80% tolyšonin. Masalu həšipemədə Kaspi dyjoj. Masalu həšinyštejədə Tolyšə bandonin. Masalu de Lankoni, Liki, Vargədizi, Natəcolə, Hamošəru marzyš heste. Masal ce Tolyšə Xanəti tərkibədə byə. Masalu cy Tolyšon vilajəti dylədəj. Cy Masalu nyso subtropike, xaremiš tikəj hyškə iglime. Ironədəjən Masal heste. Har 2 gylə Masali əholi tolyšonin.

Masalu rəjoni žimon kardə vyron
Ǧəsəbə
Di

ƏbosbəgiAǧakišibəjliAlyšanlyAllahjarlyAšuriBobokužəBoboserBaǧyrobəGədə KulətonGədə TəkləBambašiBədəlonBynə XyčyvoIminə SəmidxaniIminə TijaǧaniJeddiojməǧJolə XyčyvoCəxyrliDadvaDəlokədiDəlokobəDəmbələhuOsnəǧəDigoEminniƏhmdliƏmirturbəƏrəbƏtčələrƏzizəbodGugəcolGylinətəpəHačytəpəHəsənliHyškədəHusejnhačylyXallyčalyXanalionXəlifonXylXyrmandalyXošcobanlyDyminə SəmidxaniDyminə JeddiojməǧImanlyIskəndərliIsiKalinovkaKəlbəhusejnliKulətonKusəkulKocəkliKanə AlvadiKubynKyrdəbozǦərǧəlyǧGasymlyGədirliǦəribonǦəzinobəGyzylaǧačǦyzlyvoǦodmonLəngoLyronMədoMədiobəMəmmədxanlyMəmmədrzakužəVišəkənoMiškəmiMijonkuMololonMolləhəsənliMolləobəMusakužəNəzərobəNinəlovAncəǧələPyrconəRuəkənoRuəkənoSaryčəfərliSəlcivoSejbətinSyǧdaštSyǧynčagSirəbilŠatobəŠəhrijarŠərəfəŠyxlarTatjanobəTəkdamTəkləTožə AlvadiTəzəkəndTukləTukobəTožə ZuənJejənkəndJolaǧačJusifliZuən