Bə mətni dəvarde

Mazəndərani zyvon

Сe Vikipediá
Mazandarani
Səhejə nom: Mazeruni, Geleki
Kišvəron: Iron
Məholon: Mazandaran
Rəsmi status:
Syxan kardəkəson həməjəvo ašmard: ~3.000.000
Rejting:
Ǧəzijə
Kategorijə: Hind-Avropə xyjzon
Hind-Avropə Xyjzon
Hind-Ironi xol
Ironi grup
Kaspijan grup
Nyvyštəj: Arabi
Zyvoni kilid
QOST 7.75–97:
ISO 639-1:
ISO 639-2:
ISO 639-3: mzn
Dijəkə: '

Mazandarani zyvon — cy Hind-Avropə zyvonon xyjzoni Ironə zyvonon grupi aid byə zyvon.

Mazandarani Tolyšə Zaza Mazandarani Tolyšə Zaza
men az ez pijer, per pi/per
ty ty munek mung, meng meng
ve əv o,ey vəlg velg velg
ema əmə ma gu ɡo gav
šyma šymə şıma tayze tožə teze
vešun ayen ,əvon ê, inon nəo nəv newe
verg vərg verg kerg karg/kag kerg
zyvun zyvon zıwon ling lyng lıng
espe əspa espe šo šəv, šav şew
o ov, âv ou, aw berme beramesan bermayen
merqane xâ, merqowna hak çiçi çiç çıçı