Latın Amerikə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Latın Amerikə regioni votədə çı Meksikəku qətəşe bəyji bə nıso buə həmmə hışkə zəminon nəzərədə qətə bedə.L Amerikə ıştənən bə regionon co bedə.Ivon jintonə qılonin.

1.Mionə Amerikə

Mionə Amrekiə Meksikə, Nikaraquə, Hondurəs, Qvatemalə i.c qılon

2.And rüegion

Bıvrey Venesuelə, Peru, Çili , Ekvador i.c qılon

3.Amazon hevzə region

Braziliyə, Surinam , Qayana i.c qılon

4.La Plata hevzə region

Bıvrey Arqentinə, Uruqvay i.c qılon aide.

Buməkurə məholon
Amerikə ŞimaliKaribLatınMiyonəNıso
Avropə ŞimaliHəşinıştəMionəHəşipeməNıso
Asiyə ŞimaliNaviMiyonəHəşinıştəNısoNıso-HəşipeməNezə HəşipeməMiyonə HəşipeməDiyəro Həşipemə
Afrikə ŞimaliHəşinıştəMiyonəHəşipeməNısoNezə Həşipemə
Okeaniyə AvstraliyəNuə ZeləndiyəMelaneziyəMikroneziyaPolineziya
Qutbi kəfşənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHındiŞimali BiyəynəSakit