Latynə Amerikə

Сe Vikipediá

Latın Amerikə regioni votədə çı Meksikəku qətəşe bəyji bə nıso buə həmmə hışkə zəminon nəzərədə qətə bedə.L Amerikə ıştənən bə regionon co bedə.Ivon jintonə qılonin.

1.Mionə Amerikə

Mionə Amrekiə Meksikə, Nikaraquə, Hondurəs, Qvatemalə i.c qılon

2.And rüegion

Bıvrey Venesuelə, Peru, Çili , Ekvador i.c qılon

3.Amazon hevzə region

Braziliyə, Surinam , Qayana i.c qılon

4.La Plata hevzə region

Bıvrey Arqentinə, Uruqvay i.c qılon aide.

Buməkurə məholon
Amerikə KobəsonəKaribLatynəMijonəNysoə
Avropə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəžipeməNyso
Asijə KobəsonəNaviMijonəHəšinyštəNysoNyso-HəšipeməNezə HəšipeməMijonə HəšipeməDijəro Həšipemə
Afrikə KobəsonəHəšinyštəMijonəHəšipeməNysoNezə Həšipemə
Okeanijə AvstralijəNujə ZeləndijəMelanezijəMikronezijaPolinezijə
Gutbi kəfšənon ArktikəAntarktidə
Okeanon AtlantikHindiKobəsonə BijəjnəAšišə