Coğrafiyə

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Çoğrafiyə (ğəd.-Yunan γεωγραφία - yeri izah karde, γῆ — Yer ujən γράφω — nıvıştəm, təsfir kardəm)

  1. Komleks elm, hansiki çı Yeri çoğrafi təbəğon umuteydə və əsas dıqğətış bə zaman-məkan ğanunauyğunluği aşkar kardeye. Çı çoğrafiyə elmon əsas umutə obyekt qeosferaye (biosfer, atmosfer, litosfer, hidrosfer və torpaği təbəğon) və qeosistemonin (landşafton, iqlimə zonən,bioqeoцenozı ..)
  2. Qırdə kardə bıə zıneye çı qıli ərazi, obyekti, prosesi zaman-məkan həxədə (Çı materikon ujən okeanon çoğrafiyə, Toloşi çoğrafiyə, çı cəhra çoğrafiyə, çı infeksiyə çoğrafiyə...)
(Yolə variant 2 MB)]]