Bə mətni dəvarde

Kimjə

Сe Vikipediá

Kimijə (junani zyvonədə kimjə syxan — «təsvir kardəm») — ym elm cəmə erasə 2 həzo sor bə nav bino byə. Mijonə sasoron bəpeštə ym elm ve inkišaf kardyše. Əv kimjə elmi bə dy vyrəš čo kardəše. Bə kimjə elmi kamiši nez byə elmondə tibb kimjə inən hərbi (čangə) fizikə heste.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəČoǧrafijəAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFəlsəfəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə