Bə mətni dəvarde

Texniki elmon

Сe Vikipediá

Texniki elmon «τεχνικός» — ce junanon zyvonədə karde zyne elmone. Ce elmi nujə forməje. Deto bə XIX sasori elmi 2 kəš hestbe. Təbiəti elmon de Humanitar elmon hestbin. Ce texniki elmon ve kəšonyš heste.

Elmon
Humanitar elmonSosial elmonTəbiəti elmonTexniki elmonTətbyǧijə elmonDyrystə elmonFundamentalə elmon
RijozijotFizikəKimjəČoǧrafijəAstronomijəGeologijəBiologijəTaryxZyvonətiFilologijəFəlsəfəPsixologijəTəbobətSosiologijəAntropologijəEkonomijəInformətikə