Portal:Memarəti

Сe Vikipediá

Memarəti portal xəš oməjon

Memarəti — ce odəmon binomoniku žygo ce žimoni kycbəkyc həmmə vyrədə de ružygari nyrəsəjon olyǧne koj ǧale.

Hələ ǧədimə Roma memar həmən ce memarəti bino ənəjondə gyləjni, Viruvi žygo votedəbe: “Memarəti ce se gylə suni səpeje. 1.Durum varde. 2.Ovand (xəjr) 3.Recinəti”

Memarəti

Numunə:Memarəti