Portal:Tibb

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Tibb portal xəş oməşon

Tibb. Çe insoni noxəşiyon səbəbi umutə elme. Tibb noxəşiyon səbəbi umeteku ziyodə həmən çe noxəşiyon təyin karde, əçəyku ıştəni çko noğo doy bəbe əvoniyən umutedə. Tibb həmən noxəşon çok karde roon umutə elme. Çetibbi tarix ve ğədime. İnson bə dınyo omə rujiku de noxəşiyon canq kardəşe. Çəməku bə xəlqi təbabəti tırkəçarə votedən.

Numunə:Tibb

Haftə səçınyə nıvıştəy

Numunə:Portal tibb haftə səçınyə nıvıştəy

Zındəyon?

Numunə:Portal tibb zındəyon?

Vıjniə şəkil

Numunə:Portal tibb vıjniə şəkil

Tojə məqalə okə

Numunə:Ğəlib