Portal:Tibb

Сe Vikipediá

Tibb portal xəš oməjon

Tibb — ce insoni noxəšijon səbəbi umutə elme. Tibb noxəšijon səbəbi umeteku zijodə həmən ce noxəšijon təjin karde, əcəjku yštəni coko noǧo doj bəbe əvonijən umutejdə. Tibb həmən noxəšon cok karde roon umutə elme. Ce tibbi tarix ve ǧədime. Inson bə dynjo omə ružiku de noxəšijon čang kardəše. Cəməku bə xəlǧi təbabəti tyrkəcorə votejdən.

Numunə:Tibb