Makedonijə

Сe Vikipediá
(Makedoniyə cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Makedonijə parcəm

Makedonijə — Avropədə gylə kišvəre. Pajtaxtyš Skopjej. 8 sentjabr 1991-inə sorədə ozod byə. Əroziš 25 333 km², əholiš 2 miljone. De Junanystoni, Bolgaristoni, Kosovo, Serbijə sərhədyš heste. Rəsmi zyvonyš makedone. Syvoj makedonon albanon, tyrkonən žimon kardedən.

Numunə:Ávropa kišvaron