Finlandijə

Сe Vikipediá
(Finlandiyə cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Finlandijə parcəm

Finlandijə (Suomi) — Avropədə gylə kišvər. Pajtaxtyš Helsinkije. Rəsmi zyvonyš finne. Əroziš 338 430,53 km²-e. əholiš 5.5 miljone. Pulyš EURO-je.

Numunə:Ávropa kišvaron