Portal:Ədəbiyot

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Ədəbiyot portal xəş oməşon

Ədəbiyot ərəbi sıxane. Ədəbiyot-insonon, cəmiyyəti hisson, fikon, orzuon inən piətion de obrazi əks kardə sıxanə sənəte. Ədəbiyot de dı ro bəməl omə, perəsə: Şifahi inən dı nıvışte. Həm şifahi həmən nıvışteon bə se vırə co bedən: Lirik, Epik, Dramatik. Ədəbiyoti bəştə məxsusi qanunəuyğunətiş heste. Im qanunəuyğunəti, prinsipon omutə elm ədəbiyotşunasəti votedən.

Ədəbiyoti tərkib

Haftə səçınyə nıvıştəy

Numunə:Portal ədəbiyot haftə səçınyə nıvıştəy

Zındəyon?

Numunə:Portal ədəbiyot zındəyon?

Vıjniə şəkil

Numunə:Portal ədəbiyot vıjniə şəkil

Tojə məqalə okə

Numunə:Ğəlib