Portal:Cəmyət

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde

Cəmyət portal xəş oməşon

Cəmyət. Çe ərəbon sıxani çe cəm sıxaniku ofayə bıə. Cəmiyət har vırə hisob karde bəbe. Cəmiyyət çe insonon i vırədə qırdə bıə vırəye. Çe cəmiyyəti kəşon, məktəbi, Ailə hisob karde bəbe. Cəmiyyətədə ıştəni barde ğanunon Etiket votedən.

Cəmyəti tərkib

Numunə:Cəmyət

Haftə səçınyə nıvıştəy

Numunə:Portal cəmyət haftə səçınyə nıvıştəy

Zındəyon?

Numunə:Portal cəmyət zındəyon?

Vıjniə şəkil

Numunə:Portal cəmyət vıjniə şəkil

Tojə məqalə okə

Numunə:Ğəlib