Bə mətni dəvarde

Demokratikə Respublikə Həšipemə Timor

Сe Vikipediá
Həšipemə Timori parcəm

Demokratikə Respublikə Həšipemə Timor — Nyso-Həšipemə Asijə kišvəronədə gyləje, ce Timor ləpəki həšipemə tərəfi gətejdə.

Kišvər ce Portugalijə imperijə tərəfiku XVI əsrədə ijən bənə Porugalə Timori zyne bejdəbe. 1975 sori oxojədə Həšipemə Timor yštə ənəšykyrəti edaštyše, əmma pešo hežo həminə sorədə ce Indonezijə tərəfiku okkupasijə be, ijən omə sorədə bənə 27-minə indonezijə vilojəti edaštə be.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrusijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistonAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTyrkijəJəmən