Tailənd

Сe Vikipediá
Ce Tailəndi parcəm

Tailənd (ประเทศไทย) — Nyso Həšipemə kišvəronədə gyləje. Idorə kardə formə konsitutsijə byə monarxijəj. Pojtaxtyš Bangkoke. Ym kišvəri 1238-inə sorədə bino kardəšone. Rəsmi zyvonyš taje. Əroziš 514000 km²-e. Əholiš 70 miljone. Pulyš bate.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən