Laos

Сe Vikipediá
Cy Laosi emblem

Laos (ປະເທດລາວ) — cy Həšipemə Nyso Asijə kišvəronədə gyləje. 19 ijul 1949-inə sorədə ozod byə. Rəsmi zyvonyš laosi zyvone. Laosədə ve milləton žijedən. Əroziš 236 800 km²-e. Əholiš 6,5 miljone. Pojtaxtyš Ventjane.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən