Bə mətni dəvarde

Gətər

Сe Vikipediá
Ce Gətəri parcəm

Gətər — ce Asijə kišvəronədə gyləje. 3 sentjabr 1971-inə sorədə ozod byə. Rəsmi zyvonıš ərəbije. Pulyš riale. Əroziš 11 586 km²-e. Əholiš 1 miljon 905 həzoje. Pojtaxtyš Dohaje.

Səvonon[sərost bykə | kodi sərost karde]

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrusijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistonAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTyrkijəJəmən