Uzbəkistan

Сe Vikipediá
(Uzbəkiston cyjo adres ovaxtə byə)
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Ce Uzbəkistani parcəm

Uzbəkistan (O'zbekiston Respublikasi) — Mijonə Asijədə byə kišvəronədə gyləje. 21 avgust 1991-inə sorədə ozod byə. Rəsmi zyvonyš uzbəkə zyvone. Əroziš 447 400 km²-e. Əholiš 30 miljone. Daekənde.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystanMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən