Jəmən

Сe Vikipediá
(Yəmən cyjo adres ovaxtə byə)
Ce Jəməni parcəm

Jəmən — ce Asijə kišvəronədə gyləje. Ym kišvər 22 maj 1990-inə sorədə bino byə. Əroziš 527 970 km²-e. Əholiš 25 miljon 408 həzoje. Pulyš ve Jəməni riale. Rəsmi zyvonyš ərəbije. Pojtaxtyš Sanaje.

Asijə kišvəron

GazaxystonGyrǧyzystonTočikistanTurkmənistanUzbəkistanHong KongJaponijəMakauMongolistanKobəsonə KorejəCXRKorejəUrsijətBrunejMjanməKambočəDemokratikə Respublikə Həšipemə TimorIndonezijəLaosMalajzijəFilippinSingapurTailəndVjetnamƏfǧanistanBanglədešButanHindystonMaldiv ləpəkonNepalNyso KorejəPakistanŠri-LankəErmənistanAzərbojčonBəhrejnKiprGurčistonIragIronIsrailIordanijəKuvejtLivanOmanFələstinGətərSəudi ƏrəbistanSurijəTurkijəJəmən