Bə mətni dəvarde

Akademik cəp kəše

Сe Vikipediá
Akademik cəp kəše

Akademik cəp kəše — Olimpija vərzyšonədə gyləje. Ym vərzyš 1896-inə sorədə olimpija vərzyš byə. Ženon akademik cəp kəše 1976-inə sorədə bə olimpija vərzyšon dylə dənoəšone. Ym vərzyši ožə həvoədə ovi dylədə kulosədə hənək kardejdən. Ym vərzyši ve kəšonyš heste.

Olimpija vərzyšə čuron
Tovyston Akademik cəp kəšeGonə atletikəAspətožnə məhorətŠodoj sečurətiBadmintonBasketbolBatuti səpe vašteBajdarka ijən kanoeədə cəp kəšeBədii gimnastikəBoksZudoDənyštəčoədə volejbolBandə veləvərzyšFutbolDəcykejGullə ǧandeHəndbolVərzyšə gimnastikəKonkurKriketEtapon (manion) dəvardəyə avarkəşeMyosirə penččurətiAləfi səpe hokkejTir ǧandeǦylynčlovneGolfRegbi-7Sinxronə synovMizisəpe tennisOvə poloBə ovi evaşteTaekvandoTennisTriatlonSynov žəjVeləsipedə vərzyšVeləsipedə motokrosVeləšosse kešVelətrekə kešVolejbolSyvykə atletikəVokyrə vərzyš
Zymyston BiatlonBobslejBandə (Kuə) xizəkFigurinə konkiromeFristajlHokkejLyngə fyrsənə vərzyšLyngə fyrsənə kešDı curə xızək romeKonki romeKorlingSkeletonSnoubordingŠort-trekTrampliniku pevašte