Tennis

Сe Vikipediá
Çe Tennisi raketka de ləpon

Tennis — Betonədə hənək kardə vərzışonədə qıləye. Tennis XIX sasorədə ofayə bıə. Tennis hənək kardə vırə nom korte. Çe korti dırozi 23,77 metr, hovuji 8,23 metr bedə. Tennisədə ləpi jə çi nom raketkəy.

Numunə:Olimpiyə idmanə curon