Basketbol

Сe Vikipediá
Bə navigasijə dəvarde Bə nəve dəvarde
Çe basketboli ləp

Basketbol (basket - tumə, ball - ləp). Vərzışonədə qıləye. Imi dılədə hənək kardedən. Basketbol 1891-inə sorədə Amerika İbə Davlətonədə ofayə bıə. Basketbolədə 2 qılə komanda dıyəndı hənək kardedə. Har komandadə 12 kəs bedə. Basketbolədə cəriməku şodoyədə 1 xal, miyonəku şodoyədə 2 xal, diyəroyə məsafəku şodoyədə 3 xal doydən.

Olimpik vərzyšə čuron
Tovyston Akademik avarkəşeQonə atletikaAspətojnə məhorətŞodoy securətiBadmintonBasketbolBatuti səpe vaşteBaydarka iyən kanoeədə avar kəşeBədii gimnastikəBoksZudoKəvşənə voleybolBandə (Kuə) velosipedFutbolDəçıkeQullə ğandeHəndbolİdmanə qimnastikəKonkurEtapon (manion) dəvardəyə avarkəşeMuasir penccurətiAləfi səpe hokkeyOx ğandeĞılınclovneQolfReqbi-7Sinxronə sınovMizisəpe tennisOvə poloBə ovi evaşteTaekvandoTennisTriatlonSınov jeVelosipedə idmanVelosipedə motokrosVeloşosse yarışməVelotrekə yarışməVoleybolSıbıkə atletikaVokırə idman
Zymyston BiatlonBobsleyBandə (Kuə) xizəkFiqurinə konkiromeFristaylHokkeyXizəkrome idmanXızəkrome yarışDı curə xızək romeKonki romeKorlinqSkeletonSnoubordinqŞort-trekTrampliniku pevaşte