Basketbol

Сe Vikipediá
Se basketboli ləp

Basketbol (basket — tumə, ball — ləp) — vərzyšonədə gyləje. Ymi dylədə hənək kardedən. Basketbol 1891-inə sorədə Amerikə Ibyə Štatonədə ofajə byə. Basketbolədə 2 gylə komanda dyjəndy hənək kardejdə. Har komandədə 12 kəs bedə. Basketbolədə čəriməku šodojədə 1 xal, mijonəku šodojədə 2 xal, dijərojə məsafəku šodojədə 3 xal dojdən.

Olimpik vərzyšə čuron
Tovyston Akademik avarkəşeQonə atletikaAspətojnə məhorətŞodoy securətiBadmintonBasketbolBatuti səpe vaşteBaydarka iyən kanoeədə avar kəşeBədii gimnastikəBoksZudoKəvşənə voleybolBandə (Kuə) velosipedFutbolDəcykejQullə ğandeHəndbolİdmanə qimnastikəKonkurKriketEtapon (manion) dəvardəyə avarkəşeMuasir penccurətiAləfi səpe hokkeyOx ğandeǦylynčlovneQolfReqbi-7Sinxronə sınovMizisəpe tennisOvə poloBə ovi evaşteTaekvandoTennisTriatlonSınov jeVelosipedə idmanVelosipedə motokrosVeloşosse yarışməVelotrekə yarışməVoleybolSıbıkə atletikaVokırə idman
Zymyston BiatlonBobslejBandə (Kuə) xizəkFiqurinə konkiromeFristaylHokkeyXizəkrome idmanXızəkrome yarışDı curə xızək romeKonki romeKorlinqSkeletonSnoubordinqŞort-trekTrampliniku pevaşte