Bə mətni dəvarde

Lyngə fyrsənə vərzyš

Сe Vikipediá
Lyngə fyrsənə vərzyš

Lyngə fyrsənə vərzyš — cy Olimpija vərzyšonədə gyləje. Ym vərzyši betonədə hənək kardejdən. Ym vərzyš cy zymystoni vərzyše. Ym vərzyši ve kəšonyš heste. Ym vərzyšədə əsos məǧsəd de kompasi səmti pəjdo kardeje.

Olimpija vərzyšə čuron
Tovyston Akademik cəp kəšeGonə atletikəAspətožnə məhorətŠodoj sečurətiBadmintonBasketbolBatuti səpe vašteBajdarka ijən kanoeədə cəp kəšeBədii gimnastikəBoksZudoDənyštəčoədə volejbolBandə veləvərzyšFutbolDəcykejGullə ǧandeHəndbolVərzyšə gimnastikəKonkurKriketEtapon (manion) dəvardəyə avarkəşeMyosirə penččurətiAləfi səpe hokkejTir ǧandeǦylynčlovneGolfRegbi-7Sinxronə synovMizisəpe tennisOvə poloBə ovi evaşteTaekvandoTennisTriatlonSynov žəjVeləsipedə vərzyšVeləsipedə motokrosVeləšosse kešVelətrekə kešVolejbolSyvykə atletikəVokyrə vərzyš
Zymyston BiatlonBobslejBandə (Kuə) xizəkFigurinə konkiromeFristajlHokkejLyngə fyrsənə vərzyšLyngə fyrsənə kešDı curə xızək romeKonki romeKorlingSkeletonSnoubordingŠort-trekTrampliniku pevašte