Vikipediá:Məǧolon sijohi, komon bəpe har zyvonədə bybun

Сe Vikipediá

Bə har gylə Vikipedia lozimin bynəjnə məǧolon. Əvon hežo ve kyrtən bəzynen be.

Ym sijohijədə 1000 gylə məǧoləje, komon bəpe har gylə Vikipedijədə bybun. By səhifədə bəpe bybun hežo həminə məǧolon komon Meta-də hestin.

Kali məǧolon de ǧalinə šrifti nyvyštə byən. Ym nišon dojdə ki əvon ve əhmijətinin bo nyvyšte.

Šəxsijəton[kodi sərost karde]

Aktjoron, raxsəvonon ijən modelon[kodi sərost karde]

 1. Sara Bernar
 2. Carlz Caplin
 3. Marlen Ditrix
 4. Merilin Monro

Rəssamon ijən memaron[kodi sərost karde]

 1. Le Korbuzje
 2. Salvador Dali
 3. Albrext Durer
 4. Vinsent Van Gog
 5. Fransisko de Gojə
 6. Katsušika Xokusaj
 7. Frida Kahlo
 8. Leonardo da Vinci
 9. Anri Matiss
 10. Mikelančelo
 11. Pablo Pikasso
 12. Rafael
 13. Rembrandt
 14. Piter Paul Rubens
 15. Sinan
 16. Dijego Velaskes
 17. Endi Uorxol
 18. Frenk Llojd Rajt

Ənyvyšton, dramaturgon ijən šairon[kodi sərost karde]

 1. Abu Nuvas
 2. Hans Kristian Andersen
 3. Matsuo Bašo
 4. Xorxe Luis Borxes
 5. Čorč Gordon Bajron
 6. Migel de Servantes
 7. Čefri Coser
 8. Anton Cexov
 9. Dante Aligjeri
 10. Carls Dikkens
 11. Fjodor Dostojevskij
 12. Gabriel Garsia Markes
 13. Johan Volfgang von Gjote
 14. Hafiz Širazi
 15. Homer
 16. Viktor Hugo
 17. Čejms Čojs
 18. Franz Kafka
 19. Kalidasa
 20. Li Bo
 21. Nagib Mahfuz
 22. Molijer
 23. Ovid
 24. Marsel Prust
 25. Aleksandr Puškin
 26. Villiam Šekspir
 27. Sofokl
 28. Rabindranat Tagor
 29. Lev Tolstoj
 30. Mark Tven
 31. Vergil

Bəstəkoron ijən musiǧijəvonon[kodi sərost karde]

 1. Lui Armstrong
 2. Johann Sebastian Bax
 3. The Beatles
 4. Ludvig van Bethoven
 5. Johanes Brams
 6. Frederik Šopin
 7. Antonin Dvorak
 8. Georg Fridrix Hendel
 9. Jozef Hajdn
 10. Umm Kulsum
 11. Gustav Maler
 12. Volfgang Amadej Mozart
 13. Čovanni Pjerludži da Palestrina
 14. Majkl Čekson
 15. Čiakomo Puccini
 16. Franz Šubert
 17. Igor Stravinskij
 18. Pjotr Cajkovskij
 19. Čuzeppe Verdi
 20. Antonio Vivaldi
 21. Rixard Vagner

Tədǧyǧotəvonon ijən səjohətəvonon[kodi sərost karde]

 1. Rual Amundsen
 2. Nil Armstrong
 3. Žək Kartje
 4. Xristofor Kolumb
 5. Čejms Kuk
 6. Hernan Kotres
 7. Jurij Gagarin
 8. Vasko da Gama
 9. Ibn Battuta
 10. Ferdinand Magellan
 11. Marko Polo
 12. Ženg He

Režissoron, ssenariston ijən aktjoron[kodi sərost karde]

 1. Ingmar Bergman
 2. Volt Disnej
 3. Sergej Ejzenštejn
 4. Federiko Fellini
 5. Alfred Xickok
 6. Stenli Kubrik
 7. Akira Kurosava
 8. Satjəčit Raj
 9. Stiven Spilberg

Alimon, ixtirovonon ijən rijozijotəvonon[kodi sərost karde]

 1. Arximed
 2. Ibn Sina
 3. Tim Berners-Li
 4. Brahmagupta
 5. Nikolaj Kopernik
 6. Maria Kuri
 7. Carls Darvin
 8. Tomas Edison
 9. Albert Ejnštejn
 10. Euklid
 11. Leonardo Ejler
 12. Majkl Faradej
 13. Enriko Fermi
 14. Henri Ford
 15. Galen
 16. Galileo Galilei
 17. Karl Fridrix Gauss
 18. Johann Gutenberg
 19. David Hilbert
 20. Čejms Čoul
 21. Johann Kepler
 22. Al Xvarizmi
 23. Gotfrid Vilhelm Lejbniz
 24. Karl Linnej
 25. Čejms Maksvell
 26. Dmitrij Mendeleev
 27. Isaak Njuton
 28. Lui Paster
 29. Maks Plank
 30. Ernest Rezerford
 31. Ervin Šredinger
 32. Nikola Tesla
 33. Alan Tjuring
 34. Čejms Vatt

Filosofon ijən humanitarə xodimon[kodi sərost karde]

 1. Aristotel
 2. Simonə de Bovuar
 3. Canakjə
 4. Noam Xomskij
 5. Konfusij
 6. Rene Dekart
 7. Zigmund Frejd
 8. Georg Vilhelm Fridrix Hegel
 9. Ibn Xaldun
 10. Immanuil Kant
 11. Čon Mejnard Kejns
 12. Lao Zi
 13. Čon Lokk
 14. Nikkolo Makiavelli
 15. Karl Marks
 16. Fridrix Nitsše
 17. Platon
 18. Žan-Žak Russo
 19. Žan-Pol Sartr
 20. Symə Cien
 21. Adam Smit
 22. Sokrat
 23. Volter
 24. Maks Veber
 25. Ludvig Vitgenštejn
 26. Cžu Si

Sijosijə lideron[kodi sərost karde]

 1. Akbar I Jol
 2. Iskəndər Makedonijəvyž
 3. Ašoka
 4. Mustafa Kemal Ataturk
 5. Oktavian Avgust
 6. Otto fon Bismark
 7. Simon Bolivar
 8. Napoleon I
 9. Gaj Julij Kesar
 10. Karl Jol
 11. Vinston Cercil
 12. Konstantin I Jol
 13. Karl II Jol
 14. Šarl de Goll
 15. Elizaveta I
 16. Mahatma Gandi
 17. Cingisxan
 18. Ernesto Ce Gevara
 19. Adolf Hitler
 20. Žanna d’Ark
 21. Martin Luter King
 22. Vladimir Lenin
 23. Abraham Linkoln
 24. Ludovik XIV
 25. Roza Luksemburg
 26. Nelson Mandela
 27. Mao Tzedun
 28. Čəvəharlal Neru
 29. Kvame Nkruma
 30. Pjotr I
 31. Tsin Ši Huang
 32. Franklin Delano Ruzvelt
 33. Salah ad-Din
 34. Iosif Stalin
 35. Selejman I
 36. Sun Jatsen
 37. Tamerlan
 38. Umar ibn al-Xattab
 39. Čorč Vašington

Dini šəxsijəton[kodi sərost karde]

 1. Abraham
 2. Tomas Akvinyž
 3. Avrelij Avgustin
 4. Budda Šəkjəmuni
 5. Abu Həmid al Gəzəli
 6. Isa Pejğəmbər
 7. Martin Luter
 8. Musa
 9. Məhəmməd
 10. Nəgərčunə

Fəlsəfə[kodi sərost karde]

 1. Ateistəti
 2. Recinəti
 3. Dialektikə
 4. Etikə
 5. Epistemologijə
 6. Ixtijori ozodəti
 7. Zynəj
 8. Məntyǧ
 9. Materijəlizm
 10. Fəlsəfə
 11. Realəti
 12. Həǧiǧət
 1. Fundamentəlizm
 2. Xydo
  1. Igyləxydoəti
  2. Vejxydoəti
 3. Mifologijə
 4. Reinkarnasijə
 5. Din
 6. Čon
 7. Kali dinon
  1. Buddizm
  2. Xacpərəstəti
   1. Katolikə kilsə
  3. Induizm
   1. Trimurti
  4. Islam
   1. Šijəti
   2. Synnijəti
  5. Čəjnizm
  6. Iudaizm
  7. Sikxizm
  8. Daosizm
  9. Zərduštiəti
  10. Sintoizm
 1. Čəmjət
 2. Sivilizasija
 3. Təhsil

Psixologijə[kodi sərost karde]

 1. Əxloǧ
 2. Emosijə
 3. Pijemon
 4. Aǧyl
 5. Psixologijə
 6. Təfəkkur (psixologijə)

Xyjzon[kodi sərost karde]

 1. Xyjzon
 2. Hyrdən
 3. Merd
 4. Kəbin
 5. Žen

Sijosət[kodi sərost karde]

 1. Sijosət
 2. Mystəmləkəvonəti
 3. Diplomatijə
 4. Hukmət
  1. Demokratijə
  2. Diktaturə
  3. Monarxijə
  4. Respublikə
 5. Ideologijə
  1. Anarxizm
  2. Kommunizm
  3. Konservatizm
  4. Fašizm
  5. Liberalizm
  6. Marksizm
  7. Millətəvonəti
  8. Sosializm
 6. Imperalizm
 7. Kišvər
 8. Sijosijə partijə
 9. Təbliǧot

Biznes ijən iǧtisodijot[kodi sərost karde]

 1. Iǧtisodijot (elm)
 2. Kapital
 3. Kapitalizm
 4. Valjutə
  1. Avro
  2. AID dollar
 5. Sənoje istehsol
 6. Pul
 7. Dojənə
 8. Savdo

Huǧuǧ[kodi sərost karde]

 1. Huǧuǧ
 2. Konstitusijə

Bejnəlxəlǧə təškiloton[kodi sərost karde]

 1. Afrikə ittifoǧ
 2. Ərəb kišvəron čəmjət
 3. Nyso-həšipemə Asijə kišvəron təškilot
 4. Milləton ibejəti
 5. Avropə ittifoǧ
 6. Syə Xacə ijən Syə Niməovšumə Bejnəlxəlǧə Lyvemon
 7. NATO
 8. Nobeli myždəvoni
 9. Kišvəron təškilot — nati eksportəvonon
 10. Ikardə byə Milləton Təškilot
  1. IMT Bejnəlxəlǧə məhkəmə
  2. Bejnəlxəlǧə valjutə fond
  3. JUNESKO
  4. Səhijjə umumdynjo təškilot
 11. Umumdynjo bank
 12. Umumijə savdo təškilot

Čang ijən avžorinə ǧyvvon[kodi sərost karde]

 1. Ləšǧər
 2. Sulhi vaxt
 3. Terrorizm
 4. Čang
  1. Šəhvandə čang

Ičtimoijə ryxnə[kodi sərost karde]

 1. Abort
 2. Marde čəzo
 3. Diskriminasijə
  1. Rasizm
 4. Feminizm
 5. Globalizəsijə
 6. Odəmi həxon
 7. Ninibəti
 8. Ǧolaməti

Zyvon ijən ədəbijot[kodi sərost karde]

 1. Zyvon
 2. Zyvonon:
  1. Ərəbi zyvon
  2. Bengali zyvon
  3. Cini zyvon
  4. Korejə zyvon
  5. Inglisi zyvon
  6. Firəngi zyvon
  7. Almani zyvon
  8. Junani zyvon
  9. Jahudi zyvon
  10. Hindustani zyvon
  11. Japoni zyvon
  12. Latyni zyvon
  13. Farsi zyvon
  14. Portugalə zyvon
  15. Urusi zyvon
  16. Sanskrit
  17. Ispani zyvon
  18. Suahili zyvon
  19. Turki zyvon
 3. Zyvonšynosəti
 4. Grəmatikə
 5. Syxan
  1. Fonem
  2. Hyčə
 6. Nyvyštəj
  1. Ərəbi nyvyštəj
  2. Cini nyvyštəj
  3. Kirili nyvyštəj
  4. Junani əlifbo
  5. Latynə əlifbo
 7. Səvodinəti
 8. Pegordynije
 9. Ədəbijot
  1. Nəsr
   1. Čangi nəčiməsənət
  2. Bədii xyjol
   1. Həzo ijən i gylə šəv
  3. Roman
   1. Syə kədə han
   2. Gendzi barədə hikojə
  4. Poezijə
   1. Gilgameši daston
   2. Iliada
   3. Mahabharata
   4. Šahnomə

Pamje sistemon[kodi sərost karde]

 1. Pamje
 2. Igləlijon bejnəlxəlǧə sistem

Goni, həčm ijən məsofə[kodi sərost karde]

 1. Kilogram
 2. Litr
 3. Metr

Vaxt[kodi sərost karde]

 1. Təǧvim
  1. Gregori təǧvim
 2. Saat
 3. Sanijə
 4. Šəvruž
 5. Sor
 6. Saati kyšti
 1. Elm
 2. Təbiət

Astronomijə[kodi sərost karde]

 1. Astronomijə
 2. Asteroid
 3. Dyždə typəj
 4. Sijo hyl
 5. Kometa
 6. Galaktika
  1. Šytə ro
 7. Ovšum
 8. Planet
  1. Zəmin
  2. Jupiter
  3. Mars
  4. Merkuri
  5. Neptun
  6. Saturn
  7. Uran (planet)
  8. Venera
 9. Həšijə sistem
 10. Kosmikə pəremon
 11. Astovə
  1. Həši
 12. Kəinot

Biologijə[kodi sərost karde]

 1. Biologijə
 2. Biologijə materiəlon
  1. Dezokskiribonukleinə tyršə
  2. Fermenton
  3. Hormonon
  4. Zulolon
 3. Botanikə
 4. Mag
  1. Yštəni kyšte
 5. Ekologijə
  1. Ǧyr byə čuron
 6. Žimon
 7. Organik dynjo sistem
  1. Biologijə čins

Biologijə proseson[kodi sərost karde]

 1. Maddon mybodilə
  1. Vyǧvonije
  2. Fotosintez
  3. Čən
 2. Fatxəš
 3. Hejve bej
  1. Dyčonəti
  2. Čoninə vyčudon čins

Čoninə vyčud[kodi sərost karde]

 1. Čoninə vyčud
 2. Həjvonon
  1. Gyrdulə Melyjon
  2. Muliskon
  3. Picinəgyron
   1. Həžəmoton
    1. Mužonon
    2. Mešon
    3. Mucəkon
   2. Korətənon
  4. Xyrtənəjnə həjvonon
   1. Ovədə-hyškijədə žijəjon
   2. Pərəndon
    1. Kag
    2. Kaftejon
   3. Mojon
    1. Akulon
   4. Šytəhon
    1. Dəvəjon
    2. Balinaoxšəron
    3. Kyty
    4. Zandəgo
    5. Sypə
    6. Kə asp
    7. Pəs
    8. Morymušon
    9. Kəj xug
    10. Primaton
     1. Odəm
   5. Luzəfyrs kardə həjvonon
    1. Dinozavron
    2. Moron
 3. Arxejon
 4. Bakterijon
 5. Gobələkon
 6. Rəson
  1. Vyl
  2. Do
 7. Protiston
 8. Kəzon

Anatomijə[kodi sərost karde]

 1. Anatomijə
 2. Hučejrə
 3. Xuni dovran
  1. Xun
  2. Dyl
 4. Ce endokrinə vəzon sistem
 5. Odəmi vyǧvonije sistem
  1. Syrafə rujə
  2. Nozykə rujə
  3. Čəǧə
 6. Əzəlon
 7. Əsəbon sistem
  1. Mazg
  2. Əsəb
  3. Hissəkə sistem
   1. Guš
   2. Vyni
   3. Caš
   4. Təm
 8. Reproduktivə sistem
 9. Čəni sistem
 10. Kəfə
 11. Pust

Xəšəčoni ijən təbobət[kodi sərost karde]

 1. Təbobət
 2. Stomatologijə
 3. Noxəši
 4. Dəvo
  1. Antibiotikon
 5. Xəšəčoni
 6. Immun sistem
 7. Mangəsə
 8. Pandemijə
 9. Vaksinə
 10. Viruson

Noxəšon/hol[kodi sərost karde]

 1. Addiksijə
  1. Etanol
  2. Tənbəku
 2. Altzhejmer noxəši
 3. Jamənə pandom
 4. Šyšon xronik obstruktivə noxəši
 5. Sardgynijəj
 6. Šykəstəti
  1. Kujəti
  2. Korəti
 7. Psixi nosozəti
 8. Peǧandə
 9. Gastroenterit
 10. Sədož
 11. Miokardi infarkt
 12. Grip
 13. Maljarijə
 14. Sičoni naharde
 15. Pi gəte
 16. Pnevmonijə
 17. Poliomielit
 18. De činsi ro ovoštynijə noxəšon
  1. Pəjdo byə immun nyrəse sindrom
 19. Ovələ
 20. Insult
 21. Sil
 22. Šəkə diabet

Kimjə[kodi sərost karde]

 1. Kimjə
 2. Uzvi nybə kimjə
 3. Biokimjə
 4. Kimjə angyl
  1. Tyršəjon
  2. Bynə (kimjə)
  3. Nemykon
 5. Kimjə element
  1. Kimjə elementon vaxtbəmijonə sistem
  2. Aluminium
  3. Karbon
  4. Mys
  5. Zər
  6. Hidrogen
  7. Osyn
  8. Azot
  9. Oksigen
  10. Nyǧə
  11. Ǧələj
 6. Uzvijə kimjə
  1. Spirton
  2. Karbohidraton
  3. Lipidon
 7. Molekulə
 8. Analitik kimjə
 9. Fizikijə kimjə

Iǧlim ijən geologijə[kodi sərost karde]

 1. Iǧlim
 2. Təbiətədə ovi dovran
 3. El-Ninjo
 4. Global gam be
 5. Buməlarzə
 6. Geologijə
  1. Mineral
   1. Əlmos
  2. Tektonik pliton
  3. Bandə sang
 7. Təbiijə hodisə
  1. Ovəjz
  2. Tsunami
 8. Vəšəband
 9. Həvosot
  1. Avəjon
  2. Voš
  3. Voa
  4. Tornado
  5. Tropikə siklon
  6. Vavaz

Fizikə[kodi sərost karde]

 1. Fizikə
 2. Təčil
 3. Atom
 4. Enerži
  1. Enerži ogəte ǧanun
 5. Elektromagnitə vadoj
  1. Infrasyə vadoj
  2. Ultrəvənəšə vadoj
  3. Rušnə
   1. Rang
 6. Klassik mexanikə
 7. Ǧyvvə
  1. Elektromagnitə vəjnə təsir
   1. Magniti sahə
  2. Gravitas
  3. Zumandə vəjnə təsir
  4. Zəifə vəjnə təsir
 8. Magnit
 9. Čəbbə
 10. Metalon
  1. Pulo
 11. Nuvə čo kardə be
 12. Agregatə hol
  1. Ǧaz
  2. Maje
  3. Plasma
  4. Ǧojmə čisim
 13. Kvant mexanikə
 14. Rədioaktivə vylo be
 15. Umumijə nisbijəti nəzərijə
 16. Xysusijə nisbijəti nəzərijə
 17. Nimənagil
 18. Vang
 19. Tov
  1. Rušnə tov
 20. Temperatur
 21. Vaxt
 22. Termodinamikə
 23. Vakuum

Rijozijot[kodi sərost karde]

 1. Rijozijot
 2. Hisob
  1. Logarifm
  2. Ədəd
  3. Ədədon nəzərijə
 3. Čəbr
  1. Kompleksə ədəd
  2. Bərobərin
  3. Rijə čəbr
 4. Həndəsə
  1. Gul
  2. Dimə
  3. Koordinaton sistem
  4. Pi (ədəd)
  5. Pifagori teorem
  6. Simmetrijə
  7. Trigonometrijə
 5. Analiz (rijozijoti ǧysm)
  1. Diferensialə bərobərin
  2. Ədədi cəm
 6. Ehtimol ijən statistikə
  1. Ehtimol
  2. Statistikə
 7. Məntyǧ ijən rijozijoti bynə
  1. Funksijə (rijozijot)
  2. Besəbynəti
  3. Rijozijə sybut
  4. Vejəti nəzərijə

Hard ijən dij maš[kodi sərost karde]

Dij maš[kodi sərost karde]

 1. Dij maš
  1. Došte
  2. Hiš
  3. Həmul karde

Hard[kodi sərost karde]

 1. Hard
 2. Nun
 3. Doninə kaštemon
  1. Čəv
  2. Məkə
  3. Byrz (don)
  4. Kyrcym
  5. Kalyš
  6. Gandym
 4. Pənir
 5. Šokolat
 6. Angivin
 7. Mivə
  1. Sef
  2. Banan
  3. Angy (gyləmivə)
  4. Lagə
  5. Sitrus
  6. Viz (tum)
 8. Gužd
 9. Ǧənd
 10. Xorəkə nemyk
 11. Havzəvot
  1. Buməsef

Pešoməjon[kodi sərost karde]

 1. Ovčo
 2. Ǧəhvə
 3. Širə
 4. Šyt
 5. Caj
 6. Ov
 7. Šərov

Texnologijə[kodi sərost karde]

 1. Texnologijə
 2. Biotexnologijə
 3. Olət
  1. Pambə
 4. Myhəndisəti
  1. Mašin
  2. Robot
  3. Vint
  4. Cəx
 5. Metallurgijə
 6. Nənotexnologijə

Pebemon[kodi sərost karde]

 1. Miž
 2. Kitob
 3. Məlumot
  1. Ensiklopedijə
 4. Žurnalistikə
  1. Ružnomə
  2. Həmməjəvo məlumoton vəsoit
 5. Kitob cap karde
 6. Telefon

Elektronikə[kodi sərost karde]

 1. Elektronikə
  1. Elektrikə čərəjon
  2. Pyndəti
 2. Komponenton
  1. Elektrikə kondensator
  2. Induktivəti vilə
  3. Tranzistor
  4. Diod
  5. Rezistor
  6. Transformator

Kompjuter ijən internet[kodi sərost karde]

 1. Kompjuter
  1. Saxtə disk
  2. Mərəngoə prosessor
 2. Sunijə intellekt
 3. Məlumotinə texnologijon
  1. Algoritm
 4. Internet
  1. Elektronə poct
  2. Umudynjo korətəni kor
 5. Əməlijoti sistem
 6. Programəvonəti zyvon
 7. Programə təminot

Materialon ijən enerži[kodi sərost karde]

 1. Bərpo kardə byə enerži
 2. Elektrik
  1. Nuvə enerži
 3. Zəmini žijo bešə sutemon
 4. Myhərrikon
  1. Dylətonə sutə myhərrik
  2. Rahanə mašin
 5. Otəš

Materialon[kodi sərost karde]

 1. Šišə
 2. Koǧəz
 3. Plastmasson
 4. Docu

Nəǧlijot[kodi sərost karde]

 1. Nəǧlijot
 2. Həvo gəmi
 3. Avtomobil
 4. Veləsiped
 5. Žijədəovi kulos
 6. Gəmi
 7. Ǧatər

Avžor[kodi sərost karde]

 1. Avžor
  1. Šymši
  2. Otəšinə avžor
   1. Pulemjot
  3. Nuvə avžor
 2. Tank
 3. Typnijə maddon
  1. Dujəvulinə borut

Nəčiməsənət ijən dinči səj[kodi sərost karde]

 1. Mədənijət
 2. Nəčiməsənət
  1. Komiks
  2. Rəssaməti
  3. Fotografijə
  4. Hejkəltərošəti
  5. Dizəkəti
 3. Raxs
 4. Dəb
 5. Teətr
 6. Kalligrafijə

Memarəti[kodi sərost karde]

 1. Memarəti
 2. Təǧtəvon
 3. Pard
 4. Kanal
 5. Bənd
 6. Gynbəz
 7. Soxtəjon
  1. Angkor Vat
  2. Kolizej
  3. Cini dyždə divo
  4. Ejfeli ǧələ
  5. Empajr stejt bilding
  6. Aja Sofijə
  7. Parfenon
  8. Gizə nekropol
  9. Pokə Pjotri jolə kilsə
  10. Ozodi byrhoz
  11. Tač Mahal
  12. Se gylə də (elektrostansijə)
 8. Piramidə (memarəti)
 9. Ǧələ

Film, rədio, televizijə[kodi sərost karde]

 1. Film
  1. Animasijə
 2. Rədio
 3. Televizijə

Musiǧi[kodi sərost karde]

 1. Musiǧi
 2. Mahne
 3. Žanron
  1. Bjuz
  2. Klassik musiǧi
   1. Operə
   2. Simfonijə
  3. Elektronə musiǧi
  4. Flamenko
  5. Hip-hop
  6. Čaz
  7. Reggi
  8. Rok musiǧi
  9. Samba (musiǧi)
 4. Žə diləgon
  1. Dymbək
  2. Flejtə
  3. Gitarə
  4. Fortepiano
  5. Trubə (musiǧi diləg)
  6. Skripkə

Dinči səj[kodi sərost karde]

 1. Hənək
  1. Nərd
  2. Šahmot
  3. Go
  4. Kompjuterə hənək
 2. Azartinə hənək
 3. Čangi nəčiməsənəton
  1. Čudo
 4. Olimpik hənəkon
 5. Vərzyš
  1. Syvykə atletikə
  2. De ləpi hənəkon
   1. Bejsbol
   2. Basketbol
   3. Kriket
   4. Futbol
   5. Golf
   6. Regbi
   7. Tennis
  3. Synov žəj
 6. Gulməcə
 1. Taryx

Ǧədimə ijən antik taryx[kodi sərost karde]

 1. Ibtidoi čəmjət
 2. Syǧi dovr
 3. Byrynčə dovr
 4. Osynə dovr
 5. Mesopotəmijə
 6. Šumer
 7. Ǧədimə Misir
 8. Ǧədimə Junanyston
 9. Romə Imperijə
 10. Han Imperijə
 11. Guptə Imperijə

Mijonə əsron[kodi sərost karde]

 1. Abbason xyləfət
 2. Maarifi dovr
 3. Atstekon
 4. Bizans imperijə
 5. Xacə šemonon
 6. Myǧəddəsə Romə imperijə
 7. Inkon imperijə
 8. Mali imperijə
 9. Majjə (sivilizasijə)
 10. Mijonə əsron
 11. Mongol imperijə
 12. Min imperijə
 13. Osman imperijə
 14. Reformasijə
 15. Intiboh
 16. Tan imperijə
 17. Vikingon

Nujə vaxt ijən ən nujə taryx[kodi sərost karde]

 1. Ərəb-Israil mylxətə
 2. AIŠ šəhrvandə čang
 3. Aparteid
 4. Britanijə imperijə
 5. 'Sardynə čang
 6. Firəngistoni jolə inǧylob
 7. Jolə depresijə
 8. Holokost
 9. Sənoje inǧylob
 10. Seminə rejx
 11. Mejdzi bərpo
 12. Rusijədə 1917 sori inǧylob
 13. Tsin imperijə
 14. Sovet Sosialist Respublikon Ibemon
 15. Vjetnami čang
 16. Iminə Dynjo čang
 17. Dyminə Dynjo čang

Čoǧrafijə[kodi sərost karde]

 1. Čoǧrafijə
 2. Šəhr
 3. Kontinent
 4. Višə
 5. Band
 6. Səhro
 7. Kobistonə gutb
 8. Okean
 9. Ru
 10. Dyjo
 11. Nysoə gutb

Giton ijən regionon[kodi sərost karde]

 1. Afrikə
 2. Antarktidə
 3. Asijə
 4. Avropə
 5. Mijonə Həšipemə
 6. Kobəsonə Amerikə
 7. Avstralijə de Okeanijə
 8. Nyso Amerikə

Kišvəron[kodi sərost karde]

Oxojədə bəpe vejni ja ce sijohiku həmmə kišvəron bybun. Bo Vikipedia gədəlijə ǧysmon žintono kišvəron doə byən, komon barədə məǧolon ve prioritetšon bəpe bybu:
 1. Əfǧanistan
 2. Əlčəzajir
 3. Argentinə
 4. Avstralijə
 5. Avstrijə
 6. Banglədeš
 7. Brazilijə
 8. Kanada
 9. Cin
 10. Kongo Demokratikə Kišvər
 11. Kolumbijə
 12. Kubə
 13. Misir
 14. Efiopijə
 15. Firəngiston
 16. Almanijə
 17. Hindystan
 18. Indonezijə
 19. Iron
 20. Irag
 21. Israil
 22. Italijə
 23. Japonijə
 24. Meksikə
 25. Niderland
 26. Nigerijə
 27. Pakistan
 28. Filippin
 29. Polšə
 30. Portugalijə
 31. Ursijət
 32. Səudi Ərəbiston
 33. Nyso Afrikə Respublikə
 34. Nyso Korejə
 35. Ispanijə
 36. Sudan
 37. Isvecrə
 38. Tənzəniə
 39. Tailənd
 40. Tyrkijə
 41. Ukrajnə
 42. Dyždə Britanijə
 43. Amerikə Ibyə Štaton
 44. Vatikan
 45. Vietnam

Šəhəron[kodi sərost karde]

 1. Amsterdam
 2. Afina
 3. Baǧdad
 4. Bangkok
 5. Pekin
 6. Berlin
 7. Bogotə
 8. Brussel
 9. Buenos-Ajres
 10. Kahirə
 11. Kejptaun
 12. Dəməšk
 13. Dehli
 14. Dəkkə
 15. Dubaj
 16. Hong Kong
 17. Istanbul
 18. Čakartə
 19. Ǧuds
 20. Karaci
 21. Kinšasə
 22. Kolkətə
 23. Lagos
 24. London
 25. Los Ančeles
 26. Madrid
 27. Məkkə
 28. Mexiko
 29. Moskvə
 30. Mumbəj
 31. Najrobi
 32. Nju Jork
 33. Paris
 34. Rio-de-Žənejro
 35. Roma
 36. Sankt Peterburg
 37. San Paulo
 38. Seul
 39. Šanxaj
 40. Singəpur
 41. Sidnej
 42. Tehron
 43. Tokio
 44. Vena
 45. Vašington

Rujon, dyjon ijən čo ovon[kodi sərost karde]

 1. Amazonə ru
 2. Kobistoni Bijəjnə okean
 3. Atlantikə okean
 4. Baltikə dyjo
 5. Sijo dyjo
 6. Karibi dyjo
 7. Kaspi dyjo
 8. Kongo ru
 9. Dunaj
 10. Gang
 11. Dyždə Cəpə rif
 12. Dyždə istilon
 13. Hind okean
 14. Hind ru
 15. Bajkal
 16. Tanganikə istil
 17. Viktorijə istil
 18. Mijonzəminə dyjo
 19. Missisipi ru
 20. Niger ru
 21. Nil
 22. Kobistonə dyjo
 23. Ašišə okean
 24. Panama kanal
 25. Rejn
 26. Suvajsi kanal
 27. Nyso okean
 28. Volgə
 29. Jandzy
 30. Huanhe

Bandon ijən səhron[kodi sərost karde]

 1. Alpi bandon
 2. Andi bandon
 3. Himalaj
  1. Čomolungmə
 4. Kilimənčəro
 5. Tavinə bandon
 6. Sahara